Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Gmina Borne Sulinowo w trosce o Seniorów.

Gmina Borne Sulinowo w trosce o Seniorów.
Gmina Borne Sulinowo zawarła z Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie porozumienie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Nazwa Działania: 7.6.

Dobry Start – 300 dla ucznia

Dobry Start – 300 dla ucznia

Możesz raz w roku otrzymać 300 zł na wyprawkę szkolną dziecka, bez względu na dochód rodziny, jeśli jesteś rodzicem lub opiekunem ucznia w wieku:

  • do 20 lat
  • do 24 lat (W przypadku ucznia z

Kolonie letnie

Kolonie letnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zaprasza rodziców dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18. roku życia z naszej gminy, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku, do składania zgłoszeń udziału w kolonii letniej organizowanej na zlecenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras.