Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 13 stycznia 2022r. (tj. czwartek) Ośrodek jest czynny do godz. 15:00 zgodnie z Zarządzeniem nr 23/2021 Dyrektora MGOPS w  sprawie ustalenia dni wolnych od

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!

Dodatek osłonowy – nowe świadczenie!
Informujemy, że Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zajmować się będzie realizacją nowego zadania – przyznawaniem i wypłata dodatków osłonowych.

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna

Od 6 grudnia 2021 r. (poniedziałek) nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie na obszarze powiatu szczecineckiego będą udzielane w trybie zdalnym (przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość). Nieodpłatne porady w trybie stacjonarnym od

Zmiany w świadczeniach 500+

Zmiany w świadczeniach 500+

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) od 01.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się oraz organ realizujący zadania związane z przyznawaniem i wypłatą świadczeń wychowawczych na wnioski składane po 1 stycznia 2022

Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Niepełnosprawni dla Środowiska EKON

Stowarzyszenie „Niepełnosprawni dla Środowiska EKON” od 13/10/2021 rozpoczęło, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja i Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek Pracy Otwarty, Działanie 1.5 Rozwój potencjału zawodowego osób z niepełnosprawnościami, realizację projektu „Pracujemy!”, który