ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach

Podwyżka świadczeń

Podwyżka świadczeń

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
informuje, że od 1 listopada 2018 r. ulegają podwyższeniu kwoty:

  • zasiłku pielęgnacyjnego – z kwoty 153,00 zł do kwoty 184,42 zł miesięcznie,
  • zasiłku dla opiekuna – z kwoty

Od miesiąca listopada 2018 roku ponownie rusza Program POPŻ.

Od miesiąca listopada 2018 roku ponownie rusza Program POPŻ.

W związku z powyższym Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w ramach realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 informuje, że od dnia 7 listopada 2018 roku pracownicy socjalni tut. OPS rozpoczęli wydawanie skierowań do odbioru paczki żywnościowej.

Skierowania są wydawane