ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Nabór na opiekunów prawnych

Nabór na opiekunów prawnych

NABÓR KANDYDATÓW NA OPIEKUNÓW PRAWNYCH DLA OSÓB CAŁKOWICIE UBEZWŁASNOWOLNIONYCH.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAWNEGO

Obowiązki

Rodziny wspierające

Rodziny wspierające

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż poszukuje chętnych rodzin wspierających, których zadaniem jest wsparcie rodzin przeżywających trudności w zakresie opieki i wychowania dzieci.

RODZINY WSPIERAJĄCE

Obowiązująca od 1 stycznia 2012 roku ustawa

Ogłoszenie

Ogłoszenie

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w związku z  realizacją Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. poszukuje do zatrudnienia  na umowę zlecenie na okres od  sierpnia 2020r. do grudnia 2020r. –  Asystenta osobistego