ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej

PROGRAM „ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ” – EDYCJA 2019 – 2020

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że od miesiąca lutego 2020 roku  przystępuje do realizacji Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”- edycja 2019-2020. Program finansowany jest ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

W ramach programu w roku 2020 ze wsparcia asystenta będzie mogło skorzystać pięć osób niepełnosprawnych.

KLUCZOWE INFORMACJE

CEL

Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 ADRESACI

Pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności

 KTO MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystent osoby niepełnosprawnej
 • Osoby z wykształceniem przynajmniej średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym

 KTO NIE MOŻE ZOSTAĆ ASYSTENTEM?

 • Osoby faktycznie zamieszkujące razem z Uczestnikiem Programu
 • Osoby będące członkami rodziny
 • Opiekunowie prawni.

 NA CZYM BĘDĄ POLEGAĆ USŁUGI ASYSTENTA?

 • Pomoc przy wykonywaniu codziennych czynności oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania w życiu społecznym.

Usługi w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika Programu miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne/rozrywkowe/społeczne/sportowe itp.)
 • wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach na rehabilitację i zajęcia terapeutyczne
 • zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji
 • załatwieniu spraw urzędowych
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju instytucjami,
 • korzystaniu z dóbr kultury (tj. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy itp.)

KIEDY ASYSTENT MOŻE ŚWIADCZYĆ USŁUGI?

 • 7 dni w tygodniu, w godz. 7.00-22.00
 • Limit godzin przypadających na 1 uczestnika Programu – nie więcej niż 30 godzin miesięcznie

 ASYSTENTOM OFERUJEMY:

 • Wynagrodzenie
 • Ubezpieczenie OC związane ze świadczeniem usługi asystenta
 • Zwrot kosztów zakupu biletów komunikacji publicznej na terenie województwa zachodniopomorskiego

 WAŻNE

 • W czasie korzystania z usług asystenta nie mogą być świadczone – w tych samych godzinach – usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze. 

SPOSÓB ZGŁOSZENIA DO PROGRAMU

 • Złożenie Karty zgłoszenia do programu elektronicznie, za pomocą tradycyjnej poczty lub osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej (pokój nr 6, 8, 9b –  parter)
 • Istnieje możliwość samodzielnego wskazania przez osobę niepełnosprawną osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta.

CZAS TRWANIA PROGRAMU

 • od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 UWAGA:

Uczestnik (bez względu na sytuację materialną) nie ponosi odpłatności za udział
w Programie.

 Dodatkowe informacje można uzyskać dzwoniąc pod numer telefonu 94 37 331-83, 94 37 339-59 wew. 26,27,28.


Pliki do pobrania

Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2019 – 2020″

Oświadczenie uczestnika – udział w innych programach

Oświadczenie uczestnika o braku pokrewieństwa

Karta zgłoszenia do Programu

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych