ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach 05.02.2020 r. – 10.02.2020 r.
Żywność wydawana będzie w następujących godzinach:

  • 05.02.2020 r. (środa) w godz. 8.00 – 14.00
  • 06.02.2020 r. (czwartek) w godz. 8.00 – 16.00
  • 07.02.2020 r. (piątek) w godz. 8.00 – 12.00
  • 10.02.2020 r. (poniedziałek) w godz. 8.00 – 14.00

Przerwa od 10.00 – do 10.30

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.
Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu.

Prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.