Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2021 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Żywność będzie wydawana od dnia 21.04.2021r. po uprzednim uzgodnieniu terminu i godziny odbioru żywności pod nr telefonu : 94 37 331 83, 943749623, 947112713

Wydanie towaru nastąpi po okazaniu dowodu osobistego.

Nie odebrana w terminie żywność zostanie rozdysponowana powtórnie wśród osób korzystających z programu.

Ze względów bezpieczeństwa w celu zapobieganiu sytuacjom gromadzenia się osób w budynku MGOPS Borne Sulinowo prosimy o terminowe odbieranie paczek żywnościowych.