Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Klub Senior +

Senior+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ogłasza nabór uczestników
do Klubu „Senior+”
przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie

JEŻELI JESTEŚ:

  • mieszkańcem Gminy Borne Sulinowo w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” 

Klub  „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy  i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne. W ramach pierwszej rekrutacji do udziału w spotkaniach Klubu zostanie wyłonionych 15 osób.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w Klubie „Senior+” muszą wypełnić formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa i złożyć dokumenty w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  przy ul. Lipowej 6  (od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 do 15.00; czwartek w godzinach 8.00- 17.00 i piątek w godzinach 8.00-13.00), tel. 9437331-83 lub  660 538  415 w terminie do 31 grudnia 2018 roku.

Formularz rekrutacyjny – deklarację uczestnictwa można pobrać:

  • w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie przy ul. Lipowej 6  (od poniedziałku do środy w godzinach 8.00 do 15.00; czwartek w godzinach 8.00- 17.00 i piątek w godzinach 8.00-13.00), pokój nr 6,8,9 (parter)i pokój nr 16 (I piętro)
  • ze strony internetowej Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie: mgops.bornesulinowo.pl
  • osoby, które złożą formularz rekrutacyjny wraz z wymaganymi załącznikami będą poinformowane telefonicznie lub listownie o wynikach rekrutacji.

Klub Senior+ będzie funkcjonował od miesiąca marca 2019 r., od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 16.00 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Dopuszcza się możliwość zmiany godzin pracy Klubu i dostosowanie ich do potrzeb uczestników.

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA DATY URUCHOMIENIA KLUBU SENIOR+.

KLUB „SENIOR+” ROZPOCZNIE DZIAŁALNOŚĆ JUŻ OD STYCZNIA 2019 ROKU

ZAPRASZAMY

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Senior + działającego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Regulamin Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 Wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie


Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2015-2020 oraz środków Gminy Borne Sulinowo.