Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Klub Senior +

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

PROGRAM WIELOLETNI „SENIOR+” NA LATA 2021-2025
KLUB „SENIOR+

DOFINANSOWANIE: 38 880,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 120 000,00 zł

 

 

 

Senior+

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie
ogłasza nabór uczestników
do Klubu „Senior+”
przy ul. Targowej 5 w Bornem Sulinowie

JEŻELI JESTEŚ:

  • mieszkańcem Gminy Borne Sulinowo w wieku 60 +,
  • osobą nieaktywną zawodowo i chcesz żyć w sposób aktywny i twórczy,
  • chcesz pomóc sobie i innym?

ZOSTAŃ UCZESTNIKIEM Klubu „Senior+” 

Klub  „Senior+” to placówka pozwalająca na aktywne spędzanie wolnego czasu, umożliwiająca korzystanie z ofert na rzecz społecznej aktywizacji, motywowanie seniorów do działań na rzecz samopomocy  i działań wolontarystycznych na rzecz innych.

Korzystanie z oferty Klubu Seniora będzie bezpłatne.

Załączniki do pobrania:

Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 5 grudnia 2018 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Klubu Senior + działającego w strukturach Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie

Regulamin Klubu Senior + w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 1 Deklaracja uczestnictwa w Klubie Senior+ w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 2 Oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie

Załącznik nr 3 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

Załącznik nr 4 Zaświadczenie lekarskie

Załącznik nr 5 Wizerunek uczestnika / uczestniczki Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie


Zadanie współfinansowane jest ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach Programu Wieloletniego ,,Senior+” na lata 2021-2025 oraz środków Gminy Borne Sulinowo.