Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Kolonie letnie 2022

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie prowadzi nabór dzieci i młodzieży na wypoczynek letni organizowany z ramienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Oferta wypoczynku zgodnie z wytycznymi Kuratorium Oświaty skierowana jest do dzieci i młodzieży szkolnej, podlegającej obowiązkowi nauki do 18 roku życia, a pierwszeństwo w skorzystaniu z wypoczynku mają dzieci objęte pieczą zastępczą lub dzieci pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, w tym: z rodzin wychowujących troje lub więcej dzieci, samotnie wychowywanych w rozumieniu art. 4 pkt 43 ustawy – Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082), z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujących w środowisku ekologicznie zagrożonym.

Uczestnicy kolonii mają zapewniony m.in.: transport autokarowy (pod opieką wychowawców), zakwaterowanie i wyżywienie, bilety wstępu, ubezpieczenie NNW, opiekę kadry wychowawczej i medycznej, środki sanitarne.

W bieżącym roku dzieci będą wypoczywały w miejscowości Gliczarów Górny (woj. małopolskie).

Termin kolonii: 14.07.2022 — 23.07. 2022 r.

Gmina Borne Sulinowo otrzymała 12 miejsc.

Zgłoszeń dzieci i młodzieży zainteresowanych wyjazdem na kolonię rodzice mogą dokonywać osobiście i telefonicznie u pracowników socjalnych w terminie do dnia 24.06.2022 r.

Dostępne dla Państwa są numery telefonów: 94 373 31 83; 94 373 39 59; 94 374 96 23; 94 711 27 13.

Szczegółowych informacji nt. wyjazdu udzielają pracownicy socjalni:

  1. P. Angelika Ślebioda tel. 9437331-83 wew. 26 email: a.slebioda.ops@bornesulinowo.pl
  2. 2. P. Agnieszka Sekta –Szyszka tel. 9437331-83 wew. 28 email: a.sekta-szyszka.ops@bornesulinowo.pl