ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Kontakt

Miejsko-Gminny Ośrodek
Pomocy Społecznej

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

tel. 94 37 331 83
fax. 94 37 331 83
tel. 94 37 339 59
tel. kom. 660 538 415

e-mail: pomoc@bornesulinowo.pl

NIP 673-12-42-264
REGON 003801367

Bank PBS O/Borne Sulinowo
38 8581 1056 0300 2118 2000 0001