Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Opieka wytchnieniowa – nabór wniosków na pobyt całodobowy.

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z Programu Opieka Wytchnieniowa – pobyt całodobowy  proszone są o składanie niezbędnych dokumentów w Miejsko- Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie  ogłasza nabór wniosków do realizacji Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „ Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022- pobyt całodobowy finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

  1. dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
  2. osobami posiadającymi:
    1. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573) albo
    2. orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności (zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych)

‒ poprzez możliwość uzyskania doraźnej, czasowej pomocy w formie usługi opieki wytchnieniowej.

Program ma  zapewniać w odniesieniu do członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewnienie czasu na odpoczynek i regenerację. Ważne! Usługi opieki wytchnieniowej przysługują w przypadku zamieszkiwania członka rodziny lub opiekuna, o których mowa w ust. 1, we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną i sprawują całodobową opiekę nad tą osobą niepełnosprawną.

Gmina Borne Sulinowo w ramach programu zapewni dla 3 osób  niepełnosprawnych w stopniu znacznym 14 dniowy pobyt w placówce całodobowej, z którą zawarła umowę na świadczenie usługi.

Usługi opieki wytchnieniowej świadczone są nieodpłatnie.

Przyjmowanie wniosków

Osoby opiekujące się osobami zależnymi, chętne do skorzystania z programu prosimy
o składanie w Miejsko- Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie dokumentów niezbędnych  do udziału w Programie:

Szczegółowych informacji w sprawie Programu udziela :