Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Wznowienie działalności Klubu Senior+

Wznowienie działalności Klubu Senior+
Decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 12 lutego 2021r. zostaje wznowiona działalność Klubu Senior+ w Bornem Sulinowie. Klub Senior+ będzie otwarty trzy razy w tygodniu w następujących dniach i godzinach:

Projekt – „W rodzinie siła!”

Projekt – „W rodzinie siła!”
Gmina Borne Sulinowo informuje o rozpoczęciu realizacji projektu partnerskiego: Tytuł  projektu → „W rodzinie siła!” nr  RPZP.07.06.00-32-K024/20

Pomoc żywnościowa – podprogram 2020

Pomoc żywnościowa – podprogram 2020

JEŻELI CHCESZ SKORZYSTAĆ Z POMOCY ŻYWNOŚCIOWEJ – ZGŁOŚ SIĘ DO PRACOWNIKA SOCJALNEGO.

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że rozpoczął wydawanie skierowań uprawniających do odbioru żywności -wsparcia udzielanego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc

Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Program – Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Na terenie gminy Borne Sulinowo do 31 grudnia 2020r. realizowano program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”– edycja 2019-2020, finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Celem programu było wprowadzenie usług asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Zmiany w dodatkach mieszkaniowych w związku z COVID-19

Dodatek mieszkaniowy z dopłatą do czynszu

Podstawa prawna: art. 15 zzzic, art. 15 zzzid, art. 15 zzzie ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,