Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Zmiany w świadczeniach 500+

Zmiany w świadczeniach 500+

Ważne zmiany dotyczące świadczenia wychowawczego (świadczenie 500+) od 01.01.2022 r.

Od 1 stycznia 2022 roku zmienia się oraz

Gmina Borne Sulinowo w trosce o Seniorów.

Gmina Borne Sulinowo w trosce o Seniorów.
Gmina Borne Sulinowo zawarła z Fundacją Nauka dla Środowiska w Koszalinie porozumienie w ramach projektu „Region Dobrego Wsparcia” dofinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa: 7 Włączenie społeczne, Nazwa Działania: 7.6.

Kolonie letnie

Kolonie letnie
Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie zaprasza rodziców dzieci i młodzieży szkolnej w wieku do 18. roku życia z naszej gminy, które mają utrudniony dostęp do wypoczynku, do składania zgłoszeń udziału w kolonii letniej organizowanej na zlecenie Kuratorium Oświaty w Szczecinie przez Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo – Wychowawczych im. Teresy Kras.