ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż poszukuje do zatrudnienia 2 opiekunek na czas zastępstwa

Wymagania niezbędne:

  1. Wykształcenie średnie oraz posiadanie dyplomu ukończenia szkoły na jednym z kierunków:
    • opiekunka domowa
    • opiekunka środowiskowa
    • opiekun

OGŁOSZENIE

OGŁOSZENIE

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż poszukuje do zatrudnienia na umowę zlecenie opiekunki w ramach pomocy sąsiedzkiej

Informacja o warunkach pracy na stanowisku:

  1. Miejsce wykonywania pracy: teren miejscowości Osiczyn, Silnowo
  2. Godziny pracy:

Informacja

Informacja

INFORMACJA

dla osób i rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Borne Sulinowo poszkodowanych w wyniku pożaru w firmach ,,OPAK” Leopold Pączka Spółka jawna lub/i LOPAK Leopold Pączka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że

Informacja

Informacja

Informacja o terminach składania wniosków o przyznanie świadczeń
w MGOPS w Bornem Sulinowie
(w związku z ponownym ubieganiem się o świadczenia na kolejny okres)

INFORMACJA DLA OSÓB SKŁADAJĄCYCH WNIOSKI W WERSJI PAPIEROWEJ

Informujemy, że z

KOLONIE LETNIE 2019

KOLONIE LETNIE 2019

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, iż prowadzi nabór dzieci i młodzieży na wypoczynek letni organizowany z ramienia Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty w Szczecinie.

Termin kolonii letniej to  04.08-13.08.2019 r. Miejscem letniego wypoczynku będzie