ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Dzień Seniora

Dzień Seniora

Z okazji Dnia Seniora
składamy wszystkim Seniorom życzenia wielu lat życia w zdrowiu, szczęściu i miłości.

Dzień Seniora obchodzony jest w kilku wariantach na poziomie globalnym i lokalnym: 1 października jako Międzynarodowy Dzień Osób Starszych,

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE

„Z KOMPASSEM WPROST KU KARIERZE – 
program na rzecz aktywizacji zawodowej osób biernych zawodowo w wieku powyżej 30 lat i więcej z województwa zachodniopomorskiego”.

SZANSA NA ZDOBYCIE NOWYCH KWALIFIKACJI I PRACY

Ten projekt jest dla

Informacja

Informacja

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że w dniu 13 września 2018 r. (czwartek) nastąpi wypłata świadczeń dobry start na konta osobiste (dotyczy osób, które we wniosku o świadczenie dobry start wskazały tę