ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Informacja o wydawaniu żywności

Informacja o wydawaniu żywności

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że osoby korzystające z pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 mogą odbierać paczki żywnościowe w magazynie OPS.

Wydawanie żywności będzie odbywało się w dniach

Nabór kandydatów na opiekunów

Nabór kandydatów na opiekunów

Nabór kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie poszukuje kandydatów na opiekunów prawnych dla osób całkowicie ubezwłasnowolnionych lub kuratorów dla osób częściowo ubezwłasnowolnionych.

OBOWIĄZKI OPIEKUNA PRAWNEGO:

Obowiązki