Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej - Borne Sulinowo

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
w Bornem Sulinowie

ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Korpus Wsparcia Seniorów – Teleopieka

DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA

(ŚRODKÓW Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19)

PROGRAM „KORPUS WSPARCIA SENIORÓW” NA ROK 2022

DOFINANSOWANIE: 102 000,00 zł
CAŁKOWITY KOSZT INWESTYCJI: 102 000,00 zł

 

Korpus Wsparcia Seniorów – Teleopieka

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie ogłasza rekrutację do Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na 2022 rok Moduł II, który ma na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program realizowany jest przez Gminę Borne Sulinowo – Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie na podstawie Uchwały XLI/642/2022 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 4 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjęcia Programu Osłonowego Wsparcia Seniorów z terenu Gminy Borne Sulinowo w ramach Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022 Moduł II. Przewidywana liczba uczestników wynosi 130 osób.

Program skierowany jest do seniorów w wieku 65 lat i więcej mających problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzących samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkających z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

O udział w projekcie mogą ubiegać się osoby:

  • które ukończyły 65 lat,
  • które mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia,
  • które zamieszkują samotnie lub z osobami bliskimi, które jednak nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia,
  • które są mieszkańcami gminy Borne Sulinowo.

W ramach Programu Uczestnik ma zapewnione:

  • podłączenie opaski bezpieczeństwa do systemu teleopieki oraz zapewnienie całodobowej możliwości łączności z Centrum Teleopieki,
  • przeszkolenie w zakresie obsługi opaski,
  • całodobowy monitoring i rejestrację sygnałów alarmowych,
  • możliwość kontaktu z pracownikami Centrum Teleopieki w sytuacjach zagrożenia zdrowia, życia lub złego samopoczucia.

Dokumenty potrzebne do przystąpienia do Programu można pobrać w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie w godzinach urzędowania Ośrodka oraz ze strony internetowej www.mgops.bornesulinowo.pl.

Wszystkie potrzebne druki należy wypełnić, podpisać i dostarczyć do M-GOPS w Bornem Sulinowie – w związku z ograniczoną liczbą miejsc, decyduje data złożenia dokumentów zgłoszeniowych.

Program będzie realizowany do 31 grudnia 2022 r.

W razie dodatkowych pytań można się kontaktować z pracownikami Ośrodka pod nr tel. 94 37 331 83 wew. 26, 27 i 28.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji i udziału w Programie Korpus Wsparcia Seniorów na rok 2022

Formularz zgłoszeniowy do Programu

Klauzula informacyjna RODO

Umowa z Uczestnikiem Programu