ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Przetwarzanie danych osobowych

Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bornem Sulinowie informuje, że przetwarza dane osobowe.

Klauzule informacyjne dostępne są poniżej.

 

Dodatki mieszkaniowe – klauzula informacyjna

Dodatki energetyczne – klauzula informacyjna

Pomoc społeczna – klauzula informacyjna

Świadczenia wychowawcze – klauzula informacyjna

Świadczenia rodzinne – klauzula informacyjna

Fundusz alimentacyjny, dłużnicy alimentacyjni – klauzula informacyjna

Stypendia i zasiłki szkolne – klauzula informacyjna

Przeciwdziałanie przemocy – klauzula informacyjna

Piecza zastępcza i wspieranie rodziny – klauzula informacyjna

Kadry i płace – klauzula informacyjna

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – klauzula informacyjna

Rekrutacja – klauzula informacyjna

Wolontariat – klauzula informacyjna

Zaświadczenia – klauzula informacyjna

Dziennik korespondencji – klauzula informacyjna

Kandydaci na opiekunów prawnych i kuratorów – klauzula informacyjna

Rejestr skarg i wniosków – klauzula informacyjna