ul. Lipowa 6
78-449 Borne Sulinowo

Świadczenia

POMOC SPOŁECZNA
ŚWIADCZENIA RODZINNE
ŚWIADCZENIA WYCHOWAWCZE
FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
DODATEK MIESZKANIOWY
DODATEK ENERGETYCZNY
STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE